Husk medlemsmøtet onsdag 10 april kl 11:15.

Siste møte hadde vi Inger Kammerud som orienterte om kommunens byplan.
På onsdag vil Ellen Grønlund fra Tronrus Eiendom orientere om deres planer for byutvikling.
Bevertning som vanlig.
Vel møtt.

TW

Lunsjmøte med foredrag av Ellen Grønlund,
Tronrud Eiendom med planer for byutvikling.

Kveldens foredragsholder er utviklingsdirektør Ellen Grønlund i Tronrud Eiendom AS.
Hun har ingeniørutdanning innen bygg og anlegg og bred erfaring sivilt, militært (HIS) og kommunalt. De siste 12 årene i Tronrud Eiendom. Tronrud eiendom har stort lokalt engasjement, men også aktivitet fordelt over indre østland som helhet. De har ca 300 enheter under bygging og lokal aktivitet gir ringvirkninger i form av lokale kjøp.

Tronrud Eiendom har, som nevnt, et sterkt lokalt engasjement og legger vekt på Samarbeid, Åpenhet og Dialog i sitt bidrag til byutvikling i Hønefoss.
Vi ser frem til et spennende foredrag om Tronrud Eiendoms planer for Hønefoss og andre steder på østlandet.

TW