Steinar Hybertsen forteller om sin nye film

HUSK kveldsmøte 18.mars. 

Denne gang har vi fått Steinar Hybertsen til å fortelle om sin nye film "Da krigen kom til Ringerike"
Steinar har gjennom de siste år samlet mye stoff om det som foregikk her på Ringerike og han forteller også om berørte enkeltpersoners skjebne. Denne unike fortelling vises i sin helhet i Kulturhuset fra 15. april. 
Møt opp og få innblikk i dagliglivet på Ringerike under krigen.

Vel møtt.
Torgeir