Lunsjmøte 13.november med foredrag av tidligere Brigader Harald Bjørgo

I november får vi et spennende foredrag av Harald Bjørgo om hans deltakelse i internationale operasjoner i Midt Østen og på Balkan. Det blir et møte møte hvor vi får et innblikk i hverdagen til en offiser i international tjeneste. Her møter vi
dagligdagse trivialiteter og grufulle opplevelser som bare krig kan fremkalle. Harald deler dette med oss på en fin måte og til tider også med en sterk emosjonell innlevelse.

Torgeir
 

Harald Bjørgo

Harald Bjørgo (født 1942 i Drammen) var oberst og kommandant på Fredrikstad festning fra 1995 til 1997.

Bjørgo tok eksamen fra Krigsskolen (løytnant) i 1967 og tjenestegjorde deretter ved en rekke avdelinger i Nord- og Sør-Norge før han ble oberst og sjef for Feltartilleriets skole- og øvingsavdeling i tiden 1990 - 1992. Han var ved den internasjonale styrken i Sinai 1992 - 1993 og ved FN-styrkene i tidligere Jugoslavia i 1993 - 1995. Han ble sjef for Østfold regiment og kommandant i Fredrikstad fra 1/10 1995 til 31/5 1997, og var deretter artilleriinspektør og sjef for Artilleriregimentet på Haslemoen.

I tillegg er Harald aktivt med i foreningslivet på Ringerike og Leder av Ringerike Forsvarsforening, Han har vært Distriktsguvernør i Rotary distrikt d2310 og er medlem av Hønefoss Øst Rotaryklubb. Han er også medlem i FSFING.