Ikke glem vårt medlemsmøte 20. april kl 1115 i Hallingmessa.

Ikke glem vårt medlemsmøte 20. april kl 1115 i Hallingmessa. Oblt Mykland fra FKL vil orientere om nåværende organisasjon og oppgaver for FKL på Sessvollmoen, samt FKL's involvering i øvelse Cold Response 22.

Påmelding til Torgeir Wik tlf 900 40 016 eller e-post til: torgeir.wik@gmail.com innen kl 1200 den 13, april.

Øving av vår evne til å ta imot, støtte og øve med allierte avdelinger er høyst aktuelt i disse dager.


Hilsen Styret FSFRHO

fkl_2012_o.jpg