Husk lunsjmøte 14.Sept. kl 11:15

Lunsjmøte FSFRHO     Styremøte etter medlemsmøtet 

Velkommen til ny og aktiv sesong som starter med medlemsmøte i Hallingmessa  den 14. sept kl 11:15.

Det pågår nå noe spennende i Hole: Det bygges et vikingskip på Sundvoldenstranda. Knut Grande er leder for dette prosjektet og han kommer for å orientere om byggingen av Harald Hardråde - som vikingskipet skal hete.

Velkommen til høstens første møte!!

Utdrag fra hjemmesiden til Hardraade Vikingskipforening:   https://www.hardraade.no/hvorfor

Hardraade Vikingskipforening bygger et fullskala vikingskip, som skal seile på Tyrifjorden. Skipet bygges på tradisjonelt vis, med autentiske materialer slik det ble gjort i vikingtida, så langt det er praktisk mulig.

                               Hvorfor bygge vikingskip ved Tyrifjorden

  • Kulturformidling: Hardraade Vikingskipforening ønsker å formidle glemt kunnskap om vår kulturarv. Vi kan gjøre Ringeriksregionen enda mer synlig, gjennom å tilby opplevelser for reiselivet. I tillegg vil vi bidra med kulturformidling for mennesker i alle aldre. Vi vil skape et trygt og godt miljø, med engasjement og godt samhold. Vi ønsker at alle som er med skal oppleve personlig mestring. Mange av aktivitetene som startes opp i forbindelse med byggingen vil kunne fortsette også etter at skipet er ferdigstilt. Prosessen er viktig i seg selv. 

  • Historiske argumenter: Der finnes i dag ingen bevis for vikingskip på Tyrifjorden av arkeologiske funn. Derimot finnes det en rekke indisier, og nyere undersøkelser gjør det sannsynlig.​

    Sagaene; har utallige referanser til at vikingene rodde og seilte på elver og vann. De nevner også flere steder at skip ble dratt over land. Sagaen beskriver blant annet at Ribbungene dro skip opp (storelva) til Tyrifjorden i forbindelse med kamper mot Birkebeinere, dette er riktig nok etter vikingtiden. Ribbungene flyktet til Frognøya i Tyrifjorden etter nederlag ved Leinestrand. Det er da gitt at de brukte skipene på fjorden uten at det er beskrevet som bemerkelsesverdig. Videre er det belegg gjennom funn at det ble brutt stein på Ulvøya i Steinsfjorden rundt år 1000, dette sannsynliggjør at båter ble brukt til transport.

186526989_2733663516757895_6143421543310.webp