Første tur fra turkomiteen klar.

Her er informasjon fra turkomiteen om første tur Gdansk 23-26.mars 2020.
 

Vedlagt finner dere program, beskrivelse og informasjon om pris og påmelding.
Vær tidlig ute.
Påmeldingsfrist 9. oktober direkte til Askeladden    merete@askeladden.net      eller tlf. 99312100.

Klikk på linken for å få opp dokumentet.


Gdansk ble grunnlagt i år 997. Byen het tidligere Danzig og var for en stor del tysk befolket fra ca. år 1300, da de “tok over” for Slaverne. Slik ble det helt til slutten av 2. Verdenskrig. Da ble den tyske befolkningen fordrevet og fratatt all eiendom. Etter Versaillestraktaten av 1919, var byen i mellomkrigsårene en fristat under vern av Folkeforbundet, men var underlagt Polen i utenriksspørsmål. På grunn av den kompliserte styringsformen var det stadig konflikter.

Mange jøder hadde klart å rømme før represaliene satte inn, men ca. 1000 ble fanget og døde etterhvert i konsentrasjonsleire.

Etter krigen dro mange tyskere til Tyskland, og byen ble befolket av polakker som var blitt fordrevet fra andre steder, eller kom fra konsentrasjonsleire.

Voldsomme kamper ved slutten av annen verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men omfattende gjenoppbygging etter krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. Gdansk er et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum og et betydelig transportknutepunkt i det nordlige Polen.

 

Dokumenter