Førjulshilsen fra Styreleder FSFRHO

2020 - året som snudde opp ned på samfunnet og foreningslivet. Styreleder FSFRHO med tanker om dagens situasjon og en førjulshilsen til medlemmene.

Kjære medlem i Forsvaret Seniorforbund avdeling Ringerike-Hole

Dette året ble helt annerledes enn vi forestilte oss. Covid 19 viruset førte til at det ble innført en rekke begrensninger på samvær med andre.

Foruten av vi er i den sårbare aldersgruppen, er det flere av oss som i tillegg har underliggende helseutfordringer som gjør at man er ekstra sårbar for alvorlige konsekvenser av smitte.

Vi vurderte det derfor som uforsvarlig å gjennomføre både medlemsmøtet den 18. november og julebordet vårt den 3. desember. Av samme grunn er også lysmessen og kirkeparaden/julemiddagen ved FKL avlyst.

En annerledes julefeiring står foran oss. Gitt at alle følger helsemyndighetenes anvisninger for samvær i julen, kan vi kanskje se frem mot at smittetallet vil være lavt i januar. Det er likevel en fare for at noen glemmer eller unnlater å forholde seg til disse reglene. Da står vi overfor en mulig oppblomstring av smitte i januar.

Vi kan derfor risikere at vi står overfor en forverret smittesituasjon den 27. januar 2021 når vi i samsvar med vår aktivitetsplan skal gjennomføre vårt årsmøte. Siden vi ifølge våre vedtekter kan vente helt til slutten av mars med å gjennomføre årsmøtet, har styret besluttet at årsmøtet utsettes til 17. mars. Det er lov å håpe at smittesituasjonen vil være bedre da.

Vår årlige skreimøljeaften står fortsatt på programmet for den 24. feb på Hotell General. Vi vil komme tilbake til om også det arrangementet må endres.

Jeg kan også Det er avklart med Helgelandsmoen Næringspark at vi har rett til å leie ut til FSFING.

Jeg vil på vegne her orientere om at FSFING er blitt kastet ut av Østre Messe på Hvalsmoen. Styret har foreløpig gitt avdelingen adgang til å bruke Hallingmessa og et rom i br 77. Dette vil vi formalisere med en skriftlig leieavtale som skal sørge for at ikke deres bruk av lokalene fører til ekstra kostnader for vår forening. av meg selv og resten av styret, ønske dere en god førjulstid og en hyggelig julefeiring!

Vær forsiktig og ta vare på dere selv!

Hilsen

Jan Egil Lyng

Styreleder FSFRHO


 

Dokumenter