Fire av ti mener forsvarsbudsjettet er for lite

Opinion har i august gjennomført en meningsmåling på oppdrag fra Folk og Forsvar om Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid.
Her er artikkelen med vedlegg

Fire av ti mener forsvarsbudsjettet er for lite

Opinion har nylig gjennomført en meningsmåling på oppdrag fra Folk og Forsvar. Ni av ti er positive til å ha et militært forsvar. Likevel mener fire av ti at forsvarsbudsjettet er for lite.

Opinion har i august gjennomført en meningsmåling på oppdrag fra Folk og Forsvar om Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvaret står sterkt hos det norske folk, og ni av ti nordmenn (87 %) er positive til å ha et militært forsvar. Denne andelen har vært stigende de siste årene. Mange mener imidlertid at forsvarsbudsjettet er for lite. Over halvparten av den mannlige befolkningen (54%) mener dette, og 42% av befolkningen som helhet.

– Undersøkelsen viser at mange er opptatt av å ha et godt forsvar i Norge. Kanskje er det signal til de bevilgende myndigheter at man må øke satsningen på Forsvaret, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe

Kämpe understøttes av styreleder i Folk og Forsvar, Are Tomasgard (LO) og nestleder i styret til Folk og Forsvar, Jon Kristiansen (NHO).

– Per nå oppfyller vi ikke våre forpliktelser til NATO. Her må vi forvente at politikerne følger opp både de forventningene som er skapt med 2 % målet, men aller viktigst med tanke på at vi skal ha et forsvar som får oss til å føle oss trygge -, sier styreleder og nestleder Tomasgard og Kristiansen.

Oppslutningen om NATO er økende

Meningsmålingen viser at oppslutningen om norsk NATO-medlemskap er økende. Åtte av ti (80 %) mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet, noe som er det høyeste tallet siden 2004. Drøyt sju av ti mener også at Norge bør delta i NATO-ledete styrker med FN-mandat.

Behold verneplikten

Undersøkelsen viser at hele 80 % mener at vi bør beholde verneplikten, noe som markerer en jevn oppgang fra 75 % i 2015. Forsvarets hovedoppgave er tradisjonelt sett å beskytte landets suverenitet mot ytre trusler, og 68 % av de spurte sier at Norge bør ha et militært forsvar for å kunne forsvare oss hvis vi blir angrepet, en relativt stor økning fra 63 % i fjor. På spørsmålet om man selv er villig til å delta i forsvaret av Norge, ved å utføre de oppgaver du er i stand til, svarte 73 % ja. Også her kan vi merke en gradvis, årlig økning fra 67 % i 2014. Menn er noe mer villige til å delta enn kvinner (henholdsvis 80 og 65 %), men for øvrig er det ganske jevnt både fordelt på alder, bosted og utdanning.

Positive til kvaliteten

I år svarer 51 % «svært godt», eller «ganske godt» på spørsmål om inntrykk av kvaliteten til Forsvaret, noe som er et stort steg opp fra de 38 % som mente det samme i 2018.

Ungdommen som gruppe, er mindre positive til forsvar enn eldre. 77 % av unge mellom 18-24 år er positive til å ha et militært forsvar, noe som er klart lavere enn den eldre generasjonen, der hele 93 % av dem mellom 56-80 sier det samme. På spørsmålet om landet burde forsvare seg militært, selv om utfallet var usikkert svarer kun 61 % i alderen 18-24 ja, mot hele 87 % i aldersgruppen 40-55 år.

 

 

Generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe

Mail: mkm@folkogforsvar.no eller tlf: 99 24 15 78.

 

Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon for landsomfattende, frivillige organisasjoner, opprettet av Stortinget i 1951 for å drive med folkeopplysning om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Totalt er det i dag 62 medlemsorganisasjoner.

https://www.folkogforsvar.no/

Dokumenter

images.jpg