Eldreråd i Hole Kommune

Ny periode for FSFRHO's representanter til eldreråd

Etter en spørrerunde til våre representanter i eldrerådet i Hole Kommune i forrige periode svarer alle at de går for en ny; John Holten medlem, Sigrid Weme medlem, Erik Weme varamedlem og Aslaug Nyhus varamedlem. Disse damer og herrer meldes inn til Hole kommune som FSFRHO's representanter til eldrerådet i Hole Kommune for kommende periode.

 

Riktig dato for denne artikkelen er 24/9 2015 (ikke den fra 2013)