Bilder fra markeringen av frigjøringen 8.mai 1945 og veterandagen

Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole holdt på tradisjonelt vis minnemarkering for frigjøringen i 1945 og veterandagen.
Se også hilsen fra Statsminister Erna Solberg og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lenger ned på siden under
"fra media".   

eller følg lenken:  (kopier)     https://www.dagbladet.no/kultur/kjaere-veteraner-takk-for-innsatsen/69783204

Markeringen ble holdt i strålende vær  ved minnesmerket over de falne i krigen 1940-45 på Helgelandsmoen.
Deltagelse fra et sammensatt skolekorps fra skolene i distriktet spilte flott ved innmarsj og under markeringen.
Velkomsthilsen ble holdt ved leder av FSFRHO, Einar Lauritsen og som tradisjonen tro ble andakten holdt ved feltprest Arvid Seines.
Dagens hovedtaler var tidligere lektor ved Ringerike gymnas og veteran, Alf- Karstein Bjarkøy.
Han tok utgangspunkt i to ungdommers innlegg i Ringblad med oppfordring om at 8.mai aldri må glemmes.
Talen ble avsluttet med bekransning av minnesmerket under Bønnesignal fra Knut Skjervheim.
Markeringen ved minnesmerket ble avsluttet med to vers av Ja vi elsker.

De fremmøtte ble alle invitert til kaffe og wienwrbrød i Hallingmessen.
Her holdt ordfører i Hole, Per Berger og varaordfører i Ringereike, Dag E. Henaug sine innlegg og tanker rundt dagen og fremtiden i Hole og i Ringerike.
Videre ble det innlegg fra representant for FKL Oberstløytnant Vidar Dahl og veteranrepresentant Heidi Brudal.
Dagens siste innlegg kom fra Fridthjof Jørgensen som fortalte om sine opplevelser fra frigjøringsdagene 7. og 8 mai 1945 på Nordsiden i Hønefoss.


Vedlagt noen bilder fra høytideligheten.

Klikk på  bildene så sees de i stor størrelse.

Se også forsvarsministerens tale til veteranene på Akershus Festning
http://www.folkogforsvar.no/aktuelt/nytt-fra-forsvaret/forsvarsministerens-tale-til-veteranene


 

882 (2).jpg
884 (2).jpg
888 (2).jpg
889 (2).jpg
881 (2).jpg
890 (2).jpg