AKTIVITETSPLAN 2019-2020 Forslag til vedtak på respektive årsmøter hhv 23. januar og 6. februar 2019

På årsmøte 23.januar ble våre aktivitetsplaner for 2019 og starten på 2020 fremlagt og godkjent. Alle aktivitetene for FSFRHO vil også bli lagt inn i Aktivitetskalenderen her på siden. For flere opplysninger klikk deg inn der.

Dokumenter

880 (2).jpg