8.mai med kransenedleggelse på Helgelandsmoen

Det ble en annen, men høyst minneverdig markering av 8.mai og veterandagen ved kransenedleggelse på minnesmerke over de falne i krigen 1940-45 fra Vestoppland Regiment.

Til vanlig tid kl 12:30 i dag 8.mai 2020 ble det innenfor myndighetenes smittevernregler gjennomført en enkel seremoni ved Bjørnebinna på Helgelandsmoen. Vår Leder Jan Lyng ønsket velkommen til representanter for styret, ordførerene i Hole og Ringerike og representant for Næringsparken. 
Etter en kort tale la ordfører i Hole ned kransen over fallne fra Vestoppland infanteriregiment nr 6.
Seremonien ble avsluttet ved minnesmerke i år, uten den vanlige samling med taler og bevertning i Hallingmessa.
Leder FSFRHO, Ordførere og representant fra Næringsparken benyttet anledningen etterpå til en rask orientering om Næringsparken og Helgelandsmoens historie.
Vi håper vi til neste år igjen kan få gjennomføre et fullt arrangement som vi har gjort tidligere år.

TW

Helgelandsmoen 8. mai 2020.jpg