Referat fra Forbundsstyremøte / Ny vervekampanje

Forbundskontoret informerer.
Vedlagt finner dere referatet fra forbundsstyremøtet 26. januar 2021.
Forbundet iverksetter ny  vervekampanje  for perioden 1. februar til 30. april 2021.

Forbundsstyret har hatt sitt første møte i 2021. Møtereferat ligger vedlagt.
Det oppfordres til å følge opp om vervingskampanjen for å skaffe oss flere medlemmer. Hadde vært fint  om vi i disse tider hadde klart å skaffe noen nye medlemmer til vi kan starte opp igjen om forhåpentligvis ikke alt for lang tid.
Om alle medlemmer tar kontakt med EN person så bør jo sjangsene for at noen fatter interesse være tilstede. Oppfordrer derfor medlemmene i FSFRHO til å gjøre en liten innsats for å skaffe nye medlemmer. Innmeldingsskjema følger  vedlagt.
Vervepremiene vil være et gavekort på kr 1.000,- til 5 ververe. Premiene vil bli trukket på landsmøtet til Forbundet i mai 2021.

Dokumenter

FSFLogoBred.jpeg