Medlemstreff

Dato: 27. september 2023 18:00 - 21:00

Sted: EIF-huset på Råholt.

Program: Ikke fastlagt.