Invitasjon til høstfest

Dato: 18. september 2020 - 19. september 2020 18:00 - 00:30

Som erstatning for den avlyste sommerfesten, forsøker vi å arrangere en høstfest i september.

Opplegg inkl. servering vil følge det samme mønsteret som sommerfestene våre.

Se invitasjon i Nyhetsbrevet du finner linken til nederst på siden.

Vedlegg

Dans.jpg