Årsmøte/ årsfest.

Dato: 24. mars 2023 - 25. mars 2023 17:00 - 00:30

Sted: Befalsmessa på Sessvollmoen.

Dato/kl.slett: 24. mars - Årsmøte starter kl. 1700 - Årsfesten starter umiddelbart etter årsmøtets slutt.