Forbundsstyret består av 13 styremedlemmer. De ble valgt på Landsmøtet 4. mai 2023, for en periode på to år.

Leder, nestleder, sekretariatsleder, informasjons- og kommunikasjonsleder og virksomhetskontroller utgjør staben på Forbundskontoret. Forbundets 8 regioner er representert i forbundsstyret med hvert sitt styremedlem, med vararepresentant.

Forbundskontor og forbundsstyret

 • Jan E T (2).jpg

  Leder

  Jan Erik Thoresen
  48897060
 • PAVo (1).jpg

  Nestleder

  Per Anders Volden
  48358035
 • Iren I (1).jpg

  Sekretariatsleder

  Iren Isfeldt
  92603257
 • Knut N (1).jpg

  Informasjons- og kommunikasjonsleder

  Knut Nordbø
  90478597
 • Halvor D.jpg

  Virksomhetskontroller

  Halvor Døhlen
  40887284
 • 2023.09.22 Tor Reidar Boland_1.jpg

  Forbundsstyremedlem region 1 (Troms og Finnmark)

  Tor-Reidar Boland
  92094833
 • 2023.09.22 Hilde Brekke_2.jpg

  Varamedlem region 1

  Hilde Brekke
  91549899
 • Jentoft.jpg

  Forbundsstyremedlem region 2 (Nordland)

  Anna Cecilie Jentoft
  40224637
 • Per-Erik E.jpg

  Varamedlem region 2

  Per-Erik Eriksen
  47014090
 • 2023.09.22 Svein Erling Smolan_2.jpg

  Forbundsstyremedlem region 3 (Trøndelag/Møre)

  Svein Erling Smolan
  95254003
 • 2023.09.22 Roy Corrin Grøttheim_1.jpg

  Varamedlem region 3

  Roy Corrin Grøttheim
  91664224
 • Aage W J (8).jpg

  Forbundsstyremedlem region 4 (Innlandet)

  Aage Willy Jonassen
  95195189
 • 2023.08.08 Trond Vangen.jpg

  Varamedlem region 4

  Trond Vangen
  91183642
 • 2023.09.22 Harald Olav Blakseth_1.jpg

  Forbundsstyremedlem region 5 (Akershus/Buskerud)

  Harald Olav Blakseth
  41699745
 • 2023.09.22 Kåre Bækkevold_1.jpg

  Varamedlem region 5

  Kåre Bækkevold
  90144538
 • Kvammen Lie.jpeg

  Forbundsstyremedlem region 6 (Vestfold, Østfold)

  Laila Kvammen Lie
  90555618
 • 2023.09.22 Hans Sigurd Iversen_1.jpg

  Varamedlem region 6

  Hans Sigurd Iversen
  92827926
 • 2023.09.22 Barbro Heløe Frøisland_1.jpg

  Forbundsstyremedlem region 7 (Agder, Rogaland og Vestland)

  Barbro Heløe Frøisland
  93437672
 • 2023.09.22 Kolbjørn Sivertsen_1.jpg

  Varamedlem region 7

  Kolbjørn Sivertsen
  90988095
 • 2023.09.22 Ingvill Eidsvåg_1.jpg

  Forbundsstyremedlem region 8 (Oslo)

  Ingvill Eidsvåg
  48882647
 • 2023.09.22 Egil Nordli_1.jpg

  Varamedlem region 8

  Egil Nordli
  91147821

Aktivitetskalender