Utenlandstjeneste og pensjon

Når statens pensjonskasse kjører seniorkurs i Forsvaret, kommer det ofte spørsmål om beordring til utenlandstjeneste. Lønnen i denne periodener høyere på grunn av misjonstillegget. Hva betyr dette for pensjonen?

Fra Medlemskontakt nr. 3/2013

Dokumenter

Aktivitetskalender