Særalderspensjon og ny jobb


Tenk deg at du går av med særalderspensjon når du er 57 år. Etter en stund ønsker du å begynne å jobbe igjen. Hvilke muligheter har du, og hvilke konsekvenser kan det få?

Fra Medlemskontakt nr 3/2012

Enkelt forklart kommer det an på hvem din nye arbeidsgiver er og hvor mye du jobber. Men først, hva betyr det at du har særalderspensjon?
 

Dokumenter

Aktivitetskalender