Særalderspensjon og ny jobb


Tenk deg at du går av med særalderspensjon når du er 57 år. Etter en stund ønsker du å begynne å jobbe igjen. Hvilke muligheter har du, og hvilke konsekvenser kan det få?

Fra Medlemskontakt nr 3/2012

Enkelt forklart kommer det an på hvem din nye arbeidsgiver er og hvor mye du jobber. Men først, hva betyr det at du har særalderspensjon?
 

Dokumenter

Fra media

Aktivitetskalender

Medlemsblad