Redusert lønn og tjenesteplikt ? Dette skjer med pensjonen din

SPK artikkel fra FSF Medlemskontakt 2/2016.

Av Tone Westergård

Har du fått innvilget avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt før du nådde aldersgrensen for stillingen din? I så fall beholder du medlemskapet i Statens pensjonskasse selv om du starter i ny jobb et annet sted. Hvordan dette virker inn på pensjonen din avhenger av mange ulike faktorer, som du kan lese om i denne artikkelen. 

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender