Hjelp SPK å bli bedre

Nytt fra Statens Pensjonskasse
Medlemskontakt 1/2015

Av Skjalg Engbø

 

Statens Pensjonskasse er opptatt av at medlemmene skal forstå informasjonen om pensjonen sin. Derfor oppfordrer de Forsvarets seniorforbunds (FSF) medlemmer til å komme med tilbakemeldinger når noe er vanskelig å forstå.

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender