Opplysninger om funksjoner, telefoner & adresser for Styret


Dersom du ønsker å ta opp saker eller andre tema du ønser å diskutere, må du ikke nøle med å ta kontakt!

Ta en telefon til oss, send en Epost til vårt Styre:
agder@fsforb.no (trykk på adressen!) - eller ta en samtale på Skype eller Facetime etter å ha avtalt med en i Styret!

Vi vil hjelpe så godt vi kan eller prøve å hente hjelp der det måtte finnes!

FSF Agder Styret 2019 - 20120Sirkel .jpg
Hangard 1 Kontorplass.jpg