FSF - Rogaland

FSF-Rogaland har som mål å ha et variert og aktuelt aktivitetstilbud tilpasset lokale forhold i Rogaland.

 

Forsvarets Seniorforbund – avdeling Rogaland (FSF-Rogaland) er en av lokalavdelingene i Region-7 (Sør-Vestlandet) organisert under Forsvarets Seniorforbund (FSF).

FSF er en interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske Forsvaret, Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

FSF ble etablert i 1983 og er landsdekkende med ialt 37 avdelinger fordelt på 8 regioner og har en samlet medlemsmasse på rundt 5000.

FSF-Rogaland har som formål å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

Vi jobber for å ivareta og fremme medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur samt å styrke vår stilling i samfunnet lokalt.

Vi samarbeider med militære avdelinger, andre organisasjoner og politiske myndigheter i vårt område.

Avdelingen har vært virksom i Rogaland i mer enn 30 år med medlemsmøter på kveldstid lagt til torsdager de aktuelle månedene. Det er det sosiale som er i fokus påspedd med foredragsvirksomhet. Våre tradisjoner med røtter fra Forsvaret er viktig å opprettholde samtidig som vi gjør nye ting. Videre arrangeres "Kaffedrøs m/påfyll"  på dagtid en ukedag. Aktivitetene her varierer fra kafebesøk til utflukter, foredrag, omvisninger mv. alt etter hva medlemmene ønsker seg.

Jæren 2.jpg