FSF - Rogaland

7714AA42-35A9-4091-B84D-52A5412AB829.jpeg

Velkommen til FSF-Rogaland

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak. 

Avdelingen har vært virksom i Rogaland i mer enn 30 år med medlemsmøter på kveldstid lagt til torsdager de aktuelle månedene. Det er det sosiale som er i fokus påspedd med foredragsvirksomhet. Våre tradisjoner med røtter fra Forsvaret er viktig å opprettholde samtidig som vi gjør nye ting. Videre arrangeres "Kaffedrøs m/påfyll"  på dagtid en ukedag. Aktivitetene her varierer fra kafebesøk til utflukter, foredrag, omvisninger mv. alt etter hva medlemmene ønsker seg.

😉  Vi ønsker Vigdis By og Jan Egil Bårdsgård hjertelig velkommen som nye medlemmer!

Her finner du oversikt over vår aktivitet i 2023         

Nytt fra oss

Om oss