Årsmøtet avholdes i møterom Intimscenen Sola kulturhus

Dato: 25. mars 2021 19:00 -


Pga Covid-19 forskyver vi årsmøtet en måned til 25 mars. Vær ops på stedet som er Intimscenen.
Påmelding: Innen utgang av 21 mars til Rita epost rita.aarsand@gmail.com eller til mobil 99168500.