Årsmøte FSF avd. Rogaland

Dato: 29. februar 2024 19:00 - 21:00

Det avholdes årsmøte ved Flymottak på Luftforsvarets base Sola. Etter årsmøtet vil stabssjef Jon Gromstad, orientere om virksomheten på basen, samt litt om det som skjer i Luftforsvaret.