Styremøte 29. mai 2020

På grunn av pandemisituasjonen og bestemmelsene som ble pålagt, har all aktivitet blitt kansellert fra og med mars, .

Styremøtet ble avholdt hos leder Barbro Frøysland og på grunn av smittebestemmelsene ble møtet holdt utendørs.