Kaffedrøs 28 august på Utstein kloster

Et hyggelig møte på Utstein kloster med påfølgende lunsj på Utstein hotell restaurant.

Barbro hadde en kort orientering om klosterets historie og man fikk gå omkring i de historiske omgivelser.

10 stykker hadde meldt seg på turen og smittevernreglene ble fulgt slik at alle kunne føle seg trygge.

Utstein kloster.jpg