Årsmøte 24. februar i Travaljen på KNM Harald Haarfagre

SAKSLISTE

1 Årsmøtet åpnes og konstitueres.
2 Årsberetning for 2021.
3 Reviderte regnskap med revisjonsberetning for 2021.
4 Forslag til kontingent for 2022.
5 Innkomne forslag.
6 Handlingsplan og budsjett for 2022.
7 Valg.

 

Årsmøtet ble denne gangen lagt til KNM Harald Hårfagre. Det ble effektivt gjennomført i henhold til den utsendt sakslisten. Totalt 20 medlemmer var tilstede på møtet. I tillegg møtte Tom Svendsen fra Region 7. Det ble etter årsmøtet servert nydelige smørbrød med tilhørende kaffe/te. Kommandørkaptein Jarle Heggelund, NK/Stabsjef ved KNM HH holdt deretter et interresant foredrag om «Madla – Før og nå».

Protokoll fra årsmøtet vil bli publisert etterhvert.

 

 

Dokumenter

standard_Madla_Hammer_2011_P1010485.jpg