Årsmøte 25 mars 2021 i Sola kulturhus

Årsmøte ble gjennomført med 19 medlemmer til stede etter å ha vært utsatt på grunn av smittesituasjonen. Møtet ble holdt i lille konsertsal med merkede sitteplasser og alle smitterestriksjoner ble overholdt.

Møtet ble ellers gjennomført etter tidligere oppsatt saksliste. Ingen saker var kommet inn fra medlemmene. Årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått av leder og enstemmig vedtatt. Valg av nye styremedlemmer, kasserer og sekretær samt varamedlem ble avholdt.

Nestleder hadde en gjennomgang av handlingsplan 2021 og endringsforslag av lokale vedtekter. Begge ble enstemmig vedtatt.

På grunn av smittesituasjonen var det ingen servering. 

F628C5D6-BE43-42BF-9117-D302572E939A.jpeg
59D6CF95-58E2-47AF-8473-7D744D9F0C56.jpeg
57AD54BE-69AF-4C21-B773-FFF6297369AE.jpeg
518068DA-22BF-4A29-9A1F-33E38FD9DF40.jpeg