Om avdelingen FSF Oslo

Avdelingen har 626 medlemmer 1. jan 2022 med bakgrunn fra Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og personer som på en positiv måte støtter opp rundt forsvarets posisjon i samfunnet.  

FSF Oslo er en lokalavdeling under Forsvarets seniorforbund (FSF) som er landsdekkende med i alt 39 lokalavdelinger. FSF samarbeider med Senior Norge og Avinor seniorforening i Seniorenes Fellesorganisasjon (Sf).

MEDLEMMER

FSF Oslo tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefelle, samboere eller etterlatte ektefelle/samboer. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt spesiell tilknytning til Forsvaret. Det kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i Samfunnet. Likeledes deres ektefelle/samboer.

KALENDER
er en link til foreningens arrangementer og aktiviteter, medlemsmøter, reiser, etc.

AKTUELT
er en link til aktuelle arrangementer og begivenheter i Oslo - området som foreningen mener vil være av interesse for deg som forsvarssenior og medlem av vår forening. Foreningen anser det som viktig at du som medlem leser hjemmesiden regelmessig – bare da kan du holde deg oppdatert om aktuelle saker og eventuelle endringer i tidligere annonserte arrangementer.

Denne hjemmesiden er ment å være en aktiv side. Det kan den bare være dersom du som medlem kommer med innspill og kommentarer. Derfor; har du kunnskap om ting som andre bør informeres om, send det inn til FSF Oslo.

KONTAKTINFORMASJON

Gunnar Rogneflåten er hjemmesidens webmaster, og kan kontaktes via avdelingens e-post: oslo@fsforb.no.

 

DSC_2694.JPG