Stilling ledig for forsvarspensjonist

Folk og Forsvar driver et omfattende informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, slik Stortinget til enhver tid fastsetter den. Ungdom er en viktig målgruppe, og nå utvider vi med en deltidsstilling for å jobbe særlig med ungdomsskolene.