Styremøte 5/24 i FSF Vesterålen.

Dato: 12. september 2024 18:00 - 20:00

Høstens første styremøte i FSF Vesterålen - nr. 05/2024.

FSF Vesterålen arrangerer høstens første styremøte, nr. 05/2024, på kjøkkenet i våre lokaler i hamna, Sortland, torsdag 12. September 2024 kl. 18:00.

Saker:

  1. Hovedsak: Kick-off møte for planlegging av høstens aktiviteter. 
    1. Oppsummering sommertur
    2. Oppsummering Grillaften
    3. Skisse til hyggekveld og julebord.
    4. Dato m.m for årsmøtet 2025. Melding til valgkomiteen.
  2. Ellers: "Faste poster", bl.a. "medlemmer", "økonomi" ,"orienteringssaker", drøftingssaker" osv.

Vanlig innkalling følger etter hvert.

 

Styret.