Verv

 • Bjørn Erik Uthus

  Leder
  99094601
  ---------------
 • Morten Nyheim Jørgensen

  Nestleder
  96049654
  --------------
 • Einar G. Endresen

  Kasserer
  92015562
  --------------
 • Per-Erik Eriksen

  Sekretær
  47014090
  ---------------
 • Trond Einarsen

  Styremedlem
  94030015
  --------------
 • Knut C. Bjørkly

  Vara Styremedlem
  99094205
  -------------
 • Nils Magne Pettersen

  Revisor
  97141830
  --------------------
 • Steve Olsen

  Vara Revisor
  91863337
  ------------------