Styremøte i FSF Vesterålen.

Dato: 01. februar 2023 18:00 - 20:00

Årets første styremøte i FSF Vesterålen.

FSF Vesterålen arrangerer styremøte 01/2023 i våre lokaler i hamna, Sortland, onsdag 01. februar 2023 kl. 18:00.

Saker:

  1. Kick-off møte for vårens aktiviteter.
  2. Hovedsak: Planlegging av årsmøtet. Gjennomgang av sakspapirene til årsmøtet.
  3. Ellers: "Faste poster", bl.a. "medlemmer", "økonomi" ,"orienteringssaker", drøftingssaker" osv.

Vanlig innkalling følger etter hvert.

 

Styret.