BLI MED I FORSVARETS SENIORFORBUND!

Vi jobber for seniorenes økonomiske og sosiale kår.

Vi vil gjerne ha deg som medlem.

I § 3- Medlemskap i våre vedtekter heter det:

(1) Forsvarets seniorforbund tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte.  Videre kan opptas som fullverdige medlemmer personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

(2) Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men fordeles til den avdelingen vedkommende medlem ønsker å tilhøre.

(3) For medlemmer uten ønske om lokal tilknytning, administreres disse av forbundskontoret som direktemedlemmer.

(4) Medlemskapet løper til det blir sagt opp.  

Medlemmet kan i tillegg være støttemedlem til en annen avdeling.

Kunne du tenke deg å være med i en glad gjeng og støtte oss i dette arbeidet?

Du vil da få informasjon om hvem vi er og hva vi driver med, og du vil få invitasjon til hyggekvelder, julebord, julelunsj og andre sosiale arrangementer, samt orientering om hva både vi og forbundet driver med av praktiske ting. Bl.a. drøftinger med regjeringen om statsbudsjett/Trygdebudsjett.

Vi lover å ta vel imot deg.

I så fall - ta kontakt, eller bruk innmeldingskupongen her til høyre.

Ta gjerne med evt. ledsager så blir det ennå hyggeligere.

Full kontingent er fra 1/1-21 kr. 350,- pr. medlem pr. år.

Men melder du deg inn etter 1/10-21, men før 1/1-22 koster det bare kr. 100,- pr medl. fram til årsskiftet.

Fra 2022 er kontingenten for hovedmedlem kr. 350,- pr., medl. pr år,  og for husstandsmedlem kr. 225,- pr. medl. pr. år.

Vi er p.t. 37 medlemmer, spredt fra Finnsnes til Henningsvær, og med omtrent like mange damer som menn.

Vi har en gjennomsnittsalder på "bare" 70 år, selv om vi føler oss mye yngre.

Våre sosiale arrangementer samler vanligvis ca. 12-15 deltakere (julebordet gjerne noen flere), fortrinnsvis i Kystvaktens lokaler på Sortland, med go'-prat, god mat og drikke, musikk og gjerne dans.

Men så lenge koronapandemien pågår er vi henvist til lokaler "på byen". Nærmere informasjon vil komme i hvert enkelt tilfelle.

For øvrig finner du opplysningene du trenger på de neste sidene.

Sjekk også mange interessante artikler på forbundets hjemmeside.

Hilsen

Oss i FSF Vesterålen

DSCN8892.JPG