BLI MED I FORSVARETS SENIORFORBUND!

Vi er en av 37 avdelinger i Forsvarets seniorforbund som jobber for seniorenes økonomiske og sosiale kår.

Og vi vil gjerne ha deg som medlem!

I § 6- Medlemskap i våre vedtekter heter det bl.a.:

(1) Forsvarets seniorforbund tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte.  Videre kan opptas som fullverdige medlemmer personell fra forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

I tillegg til medlemmer som oppfyller overnevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i avdelingen personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret.

Dette kan eksempelvis være HV-personell, tidligere bruksvaktpersonell, personell fra Forsvarsmateriell, eller veteraner fra internasjonale operasjoner. Og likeledes deres ektefeller og samboere.

Eller personer som er positive til- og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

(2) Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men fordeles til den avdelingen vedkommende medlem ønsker medlemskap i.

Medlemmet kan i tillegg være støttemedlem i annen avdeling.

Kunne du tenke deg å være med i en glad gjeng og støtte oss i dette arbeidet?

Du vil da få informasjon om hvem vi er og hva vi driver med, og du vil få invitasjon til hyggekvelder, julebord, julelunsj og andre sosiale arrangementer, samt orientering om hva både vi og forbundet driver med av praktiske ting.

Bl.a. drøftinger med regjeringen om statsbudsjett/trygdebudsjett, og vi er høringsinstans ved div. politiske tiltak og reformer (samhandlingsreform, pensjonsreform, skattereform m.m.), og vi prøver å motvirke aldersdiskriminering.

Vi kan mye om pensjon, og kan ikke vi her lokalt har vi folk i forbundsledelsen som kan, og har "hot-line" til Statens Pensjonskasse.

Så det er mange gode grunner for å melde deg inn hos oss.

Vi lover å ta vel imot deg.

I så fall - ta kontakt, eller bruk innmeldingskupongen her til høyre.

Ta gjerne med evt. ledsager så blir det ennå hyggeligere.

Du vil få tilsendt velkomstbrev (med litt "småtteri" oppi), samt bladet "Forsvarets Forum" og vårt medlemsblad "Medlemskontakt" som har mange interessante artikler om forskjellige spørsmål som er relevant for vår gruppe.

Full kontingent for enkeltmedlemmer og hovedmedlemmer er fra 1/1-23 kr. 350,- pr. medlem pr. år, og for husstandsmedlemmer kr. 225,- pr. medlem pr. år, hvorav hhv. kr. 250,- og kr. 125,- går til forbundet, og resterende kr. 100,- går til oss.

Men melder du deg inn etter 1/10-23, men før 1/1-24 koster det bare kr. 100,- pr. medlem fram til årsskiftet.

Støttemedlemmer betaler kr. 100,- pr. medlem pr. år.

Vi er p.t. 45 medlemmer i vår avdeling , spredt fra Finnsnes til Henningsvær, og med omtrent 40% damer. 

Vi har en gjennomsnittsalder på "bare" 70 år, selv om vi føler oss mye yngre.

Våre sosiale arrangementer samler vanligvis ca. 15-16 deltakere (julebordet gjerne noen flere), fortrinnsvis i Kystvaktens lokaler på Sortland, med go'-prat, god mat og drikke, bar, musikk og gjerne dans.

For øvrig finner du opplysningene du trenger på de neste sidene.

Sjekk også mange interessante artikler på forbundets hjemmeside.

Hilsen

Oss i FSF Vesterålen

DSCN8892.JPG