Sammensetning av styret i fsf.Avd. Vestoppland

  • Tor Kjølberg Munkelien  leder
  • Paul Ravlo                      nestleder
  • Tor kjølberg Munkelien   sekretær
  • Iver Myrhaugen               kasserer
  • Johnny  Malterud            styremedlem
  • Gunnar Hauglien            Revisor