FSF - Vestoppland

250px-Starum.jpg

Velkommen til vår avdeling i Vestoppland.Vi ble stiftet på Sivilforsvarets skolesenter på Starum, den 11/12 2010.

på stiftelsemøtet var det 6 pesoner inklusive styre medlemmer.Vi er til for deg, og  spørsmål om pensjon eller annet som dere lurer på så kontakt oss på telefon eller mail.det et ikke noen militær avdeling i Vestoppland så kontorplassen er hjemme hos leder i Nedre Ulven veg 108, 2720 Grindvoll.

Kontakt oss

924 59 912

Leder
Tor Kjølberg Munkelien
Nedre Ulven veg 108
2720 Grindvoll

E-post: munkelie@online.no

 

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.

Aktivitetskalender