Historikk

Stiftet 24 mars 1983

Forsvarets Pensjonistforening Lillehammer ble stiftet 24. mars 1983. Foreningen har nå i mange år hatt navnet Forsvarets seniorforbund, avdeling Lillehammer

Foreningen har onsdagstreff i Gartnerhagen bo- og servicesenter. Møtetidspunkt er onsdager kl 1200 - 1300.

Årsmøter har tradisjonelt vært avviklet i Befalsforlegningen på Jørstadmoen

Dokumenter

Akershus festning.jpg