Invitasjon til medlemskap i foreningen vår

Forsvarets Seniorforbund avdeling Lillehammer er en avdeling under Forsvarets Seniorforbund (FSF). FSF Lillehammer har i dag 129 medlemmer.

FSF er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon, for og av seniorer fra forsvarssektoren og/eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes kan deres ektefeller og samboere være medlemmer. Medlemskap gis også til HV-befal og veteraner fra internasjonale operasjoner.
FSF har som formål å ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. FSF skal ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser og styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

En viktig del av avdelingens virksomhet er å tilrettelegge medlemsaktiviteter hvor sosial omgang, vennskap og omsorg for hverandre prioriteres.
Vi holder våre ukentlige medlemsmøter for tiden på Gartnerhagen bo- og servicesenter onsdager kl 1200 – 1300 og festlige arrangementer som julelunch, handletur til Sverige og turer etter medlemmenes interesser.

FSF-Lillehammer har tatt mål av seg til å bli så attraktiv at flere seniorer ønsker å bli medlemmer. Våre aktiviteter legger opp til å ha det moro og sosialt godt sammen.

Vi har en avtale med CYFOR, som er vår vertsavdeling, som gir oss adgang til å benytte Jorekstad fritidsbad gratis på CYFOR sin avtale. Til dette ordner vi adgangskort til Jørstadmoen.

Medlemskontingenten er for tiden kr 350,- pr år.

Du finner informasjon om forbundet og avdelingen vår på http://forsvaretsseniorforbund.no/

På denne siden finner du også innmeldingsskjema.

Du kan også kontakte en av oss i styret om du ønsker mer informasjon eller å melde deg inn.

Einar Brusveen, einar.brusveen@icloud.com, 926 13 304

Stein Erik Olsen, seolsen@live.no, 995 14 980

Thorbjørn Arntzen, thorbar@online.no 917 78 891

Alfhild Stokkereit, alfhild.stokkereit@gmail.com, 928 01 688

Egil Nysæther, egil.nysather@gmail.com, 913 79 064

__________________________________________________________________________

INNMELDINGSSKJEMA

Fornavn_______________________           Etternavn______________________

Født (DD-MM-ÅÅÅÅ)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________         Epost_________________________

Telefon_________________________

Adresse________________________          Postnr/-sted____________________

Signatur________________________         Verver____________________

IMG_3931[1995].JPG