Kommunedirektøren foredrar om utfordringene med «eldrebølgen» - ELTV er møtestedet

Dato: 29. august 2023 14:30 - 16:30

Kommunedirektøren kommer!
Her blir det en endring. Vi hadde planer om å invitere gruppelederne til de politiske partiene som stiller liste til kommunevalget i Elverum, men siden forhåndsstemmingen har vært åpen siden 10. august, har styret kommet til at vi skal invitere kommunedirektøren.  Han vil si litt om hva administrasjonen ser for seg av utfordringer med økende antall eldre i årene som kommer og hvordan de kanskje kan løses. Kommunedirektøren vil ta utgangspunkt i sentrale styringsdokument. Det vil bli satt av tid til spørsmål/diskusjon.

Det blir som vanlig, kaffe, kaker og loddsalg med fine premier!
Velkommen for å høre om kommunens utfordringer på kort og lang sikt når det gjelder "eldrebølgen", og hvordan den kanskje kan løses.