Totalberedskapskommisjonen ved general Harald Sunde onsdag 13. desember

Dato: 13. desember 2023 19:00 - 20:30

Leder av totalberedskapskommisjonen, general Harald Sunde kommer til Elverum for å orientere om kommisjonens arbeide og anbefalinger. Sted er ikke helt avgjort, men sannsynligvis i Auditoriet på Terningen Arena kl 1900. Det blir satt av tid til spørsmål etter foredraget. Detaljert informasjon om foredraget  og bekrefting av sted, kommer på e-post til våre medlemmer. Det anbefales både våre kvinnelige og mannlige medlemmer å sette av noen timer denne kvelden, da foredraget er meget bra og gir "noen vekkere" for oss alle!

Foredraget er åpent for alle, så inviter gjerne med venner og bekjente.