Styremøte i Museet Terningmoen

Dato: 12. oktober 2023 11:00 - 13:00

Styremøte i Museet Terningmoen.

Saksliste sendes styret på e-post.

Referat fra styremøtet sendes medlemmene på e-post.