Skreiaften på Forstmann

Dato: 06. mars 2024 18:00 - 22:00

Sett av kvelden til årets Skreiaften på Forstmann. Vi beholder samme hyggelige pris for medlemmer som i fjor! Innbydelse kommer, men noter at det er påmeldingsfrist innen onsdag 28. februar kl 1200!

Det blir kjøttrett for de som ikke ønsker skrei!