Utfordringer i helse- og omsorgstjenesten i fremtiden

Dato: 30. april 2024 14:30 - 16:00

Medlemsmøte med orientering om fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene. Sektorsjef for helse, mestring og omsorg kommer for å orientere om hvordan administrasjonen ser på utfordringene som vi står overfor i årene som kommer.
Det blir en spørre/diskusjonsperiode, så forbered spørsmål før møtet!

Det blir som vanlig servert noe å drikke og spise. Til slutt loddsalg med tradisjonelt fine premier. Velkommen for å høre om hvordan administrasjonen ser for seg å løse fremtidens utfordringer.