Generalgården eller Regimentsgården - litt mer historie om avdelingssjefene før vinsmakingen fredag 10. mars

02. februar 2023

Forsvarets seniorforbund avd. Elverum inviterer, som nevnt i en artikkel lengre nede, til "vinsmake-aften" i historiske "Generalgården/Regimentsgården" fredag 10. mars.
I forrige artikkel nevnte vi at Brigadene skiftet navn til Divisjoner i 1916. Da fikk 2. Divisjon standkvarter Elverum og ble flyttet dit samme år. Den flyttet tilbake til Oslo i 1928.
Så har noen av oss lurt litt på hvem var sjef for 2. Divisjon og hvilken grad han hadde?
Nå har vi brakt klarhet i det, med bl.a. hjelp fra Ola Mørkhagen ved Glomdalsmuseet.


 

Det var hele tre sjefer for 2. Divisjon mens de hadde standkvarter på Elverum, med general som sjef i perioden 1916-1925.
Den første divisjonssjefen het:
Karl Sigwald Johannes Bull, f. 30.06.1860 i Kristiania.
Han tok eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1880 og militær Høiskoleeksamen i 1883. Generalsstabseksamen i 1895.
Han gikk  gradene fra sekondløitnant i Infanteriet i 1883 til han ble utnevnt til generalmajor i 1915.
Da ble han utnevnt til chef for 2. Brigade (fra 1916, 2.Divisjon, da standkvarter ble flyttet til Elverum) 1915 - 1919.
Deretter ble han utnevnt til Generalinspektør for Infanteriet i 1919, en stilling han hadde til han fikk avskjed i 1929.
Det kan nevnes at han ble gift i 1891 med Ella Falck, f. 1864.

Så ble det utnevnt ny chef for 2. Divisjon fra 1919. Det var:
Fredrik Oscar Brandt, f. 18.10.1860 i Kristiania.
Han tok eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1881 og militær Høiskoleeksamen i 1884. Han var aspirant i generalstaben
1886-1888.
Han gikk gradene fra han ble sekondløitnant i 1. Akershusiske Brigade i 1884, til han ble utnevnt til generalmajor i 1919.
Da ble han utnevnt til chef for 2. Divisjon i 1919 og var det til 1925.
Han ble utnevnt til chef for 1. Divisjon og Kommandant på Fredriksten festning fra 1925 til han fikk avskjed i 1928.
Det kan også nevnes at han var adjutant hos HM Kong Oscar II, 1897-1905.
Han ble gift i Kristiania 22. april 1889 med Helga Meinich f. 10.08.1865.

Deretter ble det ikke utnevnt noen ny general mens 2. Divisjon hadde standkvarter på Elverum.
Imidlertid ble det utnevnt en, som det er skrevet: Midl. forr. chef for 2. Divisjon fra 1926 - 1928. Det var:
Ingvald Mareno Smith-Kielland, f. 2.07.1863 i Levanger.
Han tok eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1885 og militær Høiskoleeksamen i 1893.
Fra han ble sekondløitnant i 1885, gikk han gradene i Kavaleriet til han ble utnevnt til oberst i 1917.
Han ble da utnevnt til chef for Oplandenes dragonregiment nr. 2 i 1917 og var det fram til han fikk avskjed i 1928.
I denne perioden, fra 1926 - 1928, ble han i tillegg beordret som midlertidig chef for 2. Divisjon.
I 1889 ble han gift med Ragnhild Johanne Duborgh.

Østoppland infanteriregiment nr. 5 (IR 5), flyttet til Elverum og Regimentsgården i 1928 og ble der til 1982,  da de flyttet til Terningmoen. Regimentet har alle sine sjefer gjengitt i boka "Oppland regiment 1657 - 2002".

Kilder:
Oppland regiment 1657-2002, av Arne Marensius Bull
Norges militære embedsmenn: 1929 

Regimentsgården i Elverum.JPG
Oppland regiment 1657-2002.JPG