Medlemsnytt

Dette produktet er et forsøk på å bedre kontakten og holde medlemmer og andre interesserte orientert om hvem vi er og hvilke aktiviteter og arrangementer vi drar i gang etterhvert.
Ikke minst vil vi forsøke å gi dere en smakebit på hva som har skjedd underveis, i ord og bilder.

Okaill

 • Medlemsnytt 3-21 forside.png

  Medlemsnytt 3-2021

  Innhold
  - busstur Eide Handel
  - Seniortreff 5 okt med bl. a orientering om krisehåndtering i Bardu og psykososial støtte for mennesker i krise
  - seniortreff 2. nov hvor J. P. Pettersen orienterte om sin siste bok "Narvik 1940"
  - retningslinjer for aktivitetsplanlegging
  - onsdagsturene våre
  - arrangementet ved gapahuken til Lions´

 • FORSIDE MEDLEMSNYTT 2-21

  Medlemsnytt 2-21

  Innhold

  - leder
  - trygdeoppgjøret 2021
  - info om venneforeningen
  - en opplevelse fra førstegangstjenesten
  - runde dager

 • Medlemsnytt 1-21

  - aktivitetsplan 2021
  - fremtidsfullmakt
  - et medlems tilbakeblikk
  - Bardu frivilligsentral
  - nytt om pensjon
  - FN-erstatning

 • Medlemsnytt 3-20

  Innhold denne gang

  - noen ord om "Svendsenutvalget"
  - et medlems tilbakeblikk
  - venneforening til forsvarsmuseet, digitalisering
  - "leve hele livet"

 • Medlemsnytt 2-20

  Innhold denne gang

  - venneforening til Forsvarsmuseet
  - tilbakeblikk til en av våre medlemmer
  - artikkel om konspirasjonsteorier

 • Medlemsnytt 1-20.png

  Medlemsnytt 1-20

  Medlemsnytt 1-20

  Saker denne gang
  - Ny og utvidet aktivitetsplan
  - Venneforening til forsvarsmuseet
  - medlemsverving og medlemspleie
  - Kostnader ved opphold i institusjon

 • Medlemsnytt 4-19

  Seniortreffet 5. nov. med orientering fra den nye forbundslederen. Dypdykk i liv og levned fra to av våre medlemmer. Bytte av kontor nok en gang. 

 • Medlemsnytt 3-19

  Nytt kontor. Prosjekt veteransenter. Venneforening for forsvarsmuseet. Vi stifter nærmere bekjentskap med to av våre medlemmer. Besøk ved Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg. Aldersvennlig Norge, av Trude Drevland.

 • Medlemsnytt 2-19

  Sommerens turer, museumsprosjekt. De nye styremedlemmene blir presentert. Storøvelsen Northern Wind i Sverige. 

 • Medlemsnytt 1-19

  Viet fysisk aktivitet v/enkle hjemmeøvelser, aktivitetsplan 2019, juleturen til MS Skogøy, turoppsettet for 2019, framtidig bruk av Artillerimessa samt artikkelen "Hvordan forsvare oss i Cyberspace" av Hanna Raake (publisert i "Folk og forsvar" 22. januar 2019).

 • Medlemsnytt 4-18

  Denne gang er vi innom flg:
  Oppstart av diverse fysiske aktiviteter, Jan P. Pettersen si bok "Kampen om historien", kommunens nye helse- og omsorgsplan, orientering om flyktningetjenesten og Setermoen mottak, bursdagsfeiring og Gamle MS Skogøy.

  Vi har også lagt inn en invitasjon til juletur med koldtbord som bare kommer i medlemsnytt og her på nettsida. I det heftet som går ut til medlemmene i papirform har dessverre telefonnummeret til påmeldingsansvarlig fått et feil siffer noe som er korrigert på nettutgaven. Redaksjonen beklager.
  Riktig tlf nr er 913 61 264.

  Mvh Styret

   

 • Medlemsnytt 3-18

  Viet fysisk helse og tur på reisa-elva.

 • Medlemsnytt 2-18

  Diverse tur-forslag samt at Roy Arne Tranum forteller om sitt virke i forsvaret.

 • Medlemsnytt 1-2018

  Viet årsmøtet og 35-års jubileet.

 • Medlemsnytt 4-2017

  Inger Sørgård  har skrevet om sin jobbtid i forsvaret og Knut Munkeby har skrevet litt om partisanfilmen, lagd av en Russisk regissør og vist på Setermoen kino 7. des 2017, samme dag som vi rundet av året med en bedre julemiddag.

 • Medlemsnytt nr 3-2017

  Det ble en vellykket busstur langs Helgelandskysten - se bilder og tekst. Litt om Seniortreffet 5. september. Odd Birger Skildheim skriver fra sin tid i forsvaret.
  Okaill

 • Medlemsnytt nr 2-2017

  Av innholdet nevner vi denne gang.
  På landsmøtet 8-10 mai ble vår utmerkede leder; Øystein Figenschau; valgt som leder for region 1, Troms og Finnmark.
  Ågot Voll gir oss ett tilbakeblikk på sin tid i forsvaret.
  Besøk ved Narvik krigsmuseum 23. mai.
  Seniortreff på forsvarsmuseet 30. mai hvor "Bedre liv" orienterte om sine produkter og hvor journalist Knut Solnes og pårørende Birgit Marskar Larsen fortalte om hvordan boken om Vassdalulykka ble til.
  Treffet ble avsluttet med utlodning og varmrett.
  okaill
   

 • Medlemsnytt nr 1-17

  Denne gang har vi en kortversjon av 29. november 2016 som var en aktiv dag og kveld i FSF Indre Troms.
  Knut Skaanes ser tilbake på sin tid i forsvaret og nytt styre ble valgt på årsmøtet som ble avholdt 14. februar på forsvarsmuseet. Vi presenterer de tre nyinnvalgte i styret.
  okaill

 • Medlemsnytt nr 3-16

  Fra medlemsmøte 20. sep hvor vi hadde foredrag om demens og fysisk aktivitet for eldre.

  Denne gang er det Johannes Irgens som ser tilbake på sin tid i forsvaret.

 • Medlemsnytt nr 2/16

  Bl a fra turene til Kiruna og Havnnes.

  Ingvald Johansen ser tilbake på sin tjeneste i Forsvaret.

   

 • Medlemsnytt nr 1/16

  Vår første utgivelse med nytt styre.

  Fra medlemsmøtet 10 mai hvor vi fikk orientering om Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen - herunder også forhold rundt personlig økonomi.