Kjernejournal

Åpne linken under Dokumenter, logg deg inn, kontroller og oppdater din kjernejournal som ble opprett 1 mars 2017.

Kjernejournal viser utvalgte og viktige helseopplysninger hentet fra offentlige registre, samt noen opplysninger som du eller legen din kan legge inn. Kjernejournal erstatter ikke pasientjournalen du har hos legen.

Uten kjernejournal har helsetjenesten ofte ikke tilgang til dine helseopplysninger hvis du plutselig blir syk. Med kjernejournal får legevakt, sykehus og fastleger i hele landet rask tilgang til de samme helseopplysningene om deg. Kjernejournal inneholder opplysninger om personalia, fastlege, legemidler og tidligere sykehusopphold.

Kjernejournal ivaretar strenge krav til sikkerhet og personvern. Hvis du ikke ønsker å ha kjernejournal, kan du reservere deg på helsenorge.no.

Se innholdet i din kjernejournal ved å gå til helsenorge.no/kjernejournal og logg deg på Min helse.

Slik kan du bidra
Du kan registrere nærmeste pårørende, andre kontaktpersoner, sykdomshistorikk og spesielle kommunikasjonsbehov, som behov for tolk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller andre kritiske helseopplysninger, kan du be legen din legge dette inn i kjernejournalen neste gang du har time.

Har du spørsmål, kan du kontakte 800HELSE (telefon 800 43 573) eller din lege.

Med vennlig hilsen
Direktoratet for e-helse 

Dokumenter