Styremøte

Dato: 20. september 2023 11:45 - 12:15

Avholdes Halmstad Rygge IL klubbhus

Avholdes på Halbstad Rygge IL Klubbhus