Vil du bli medlem ?

Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge er en organisasjon som består av folk med bakgrunn fra Forsvaret  og andre som støtter forsvaret.

Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge er en organisasjon som består av folk med bakgrunn fra Forsvaret  og andre som støtter forsvaret. Om du er 20 år eller 90 år er det ingen hindring.

Har du lyst til å bli medlem hos oss kontakt FSF avd Rygge, epost rygge@fsforb.no. Du kan også melde deg inn ved å benytte innmeldingsskjema på

https://forsvaretsseniorforbund.no/medlem/innmeldingsskjema


Vi arrangerer turer i inn og utland, medlemsaftener med div presentasjoner, onsdagskaffe og annet som skulle dukke opp.»